Kurzy


Kurz "Provozní a osobní hygiena ve stavování a úvod do povinného systému kritických bodů ve stravovacích službách"

Určeno pro: Pracovníky stravovacích zařízení

Termín konání:  v současné době není termín stanoven

Doba trvání:      cca 3-4 hodiny

Místo konání:    Jihlava (nebo dle dohody)

Cena:                dle ceníku

Sleva:               individuální ceny pro 5 a více osob z jedné firmy

 

Osnova kurzu:

 • bezpečnost potravin
 • standardy a jejich užití v praxi
 • nebezpečí různých druhů kontaminace
 • zdravotní stav a provozní hygiena
 • čištění a dezinfekce - sanitační plány
 • bezpečná manipulace a skladování potravin
 • osobní hygiena
 • DDD - oblat dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • souhrn všeobecných zásad pro pracovníky manipulujícími s potravinami
 • co je systém kritických bodů
 • proč tento systém udržovat
 • principy zavádění systému HACCP do provozu

Součástí kurzu je písemný závěrečný test z hygienického minima. Každý účastník, který uspěl v testu, obdrží certifikát o absolvování kurzu Hygienického minima. Během kutzu je také zajištěno drobné občerstvení - káva, čaj, voda ...