Školení


Školení hygienického minima tzv. "Hygienické minimum" je zaměřeno zejména na:

1. Požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné

2. Zásady osobní  a provozní hygieny

3. Sanitace adezinfekce - Zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, použité prostředky a plány

4. Technologie výroby - standardizace postupů - skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků

5. Alimentární nákazy, značení produktů

6. Speciální hygienická problematika (HACCP – záznamy, nápravná opatření, ověřování...)

atd.

Po dohodě u partnerských provozů je možné školení spojit s auditem HACCP.